O nás

Jsme nezávislé dobrovolné sdružení rodičů.
Spolupracujeme, komunikujeme, nasloucháme, tvoříme.
V zájmu našich dětí jednáme se školou tak, aby vzájemné působení obou stran bylo harmonické.

Waldorfská iniciativa

je dobrovolným sdružením občanů s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku fungující od roku 2012. více

Cílem činnosti Waldorfské iniciativy je:

1.  Podpora Waldorfské Základní a mateřské školy Olomouc, Waldorfské střední školy Olomouc a ZUŠ Fantazie, včetně, mimo jiné, spoluorganizování školních slavností, dnů otevřených dveří, propagačních akcí a dalších akcí organizovaných ve spolupráci se školou a v úzké spolupráci se zřizovatelem, vedením a kolegiem.

 

2.  Spolupráce s jinými waldorfskými mateřskými centry, mateřskými a základními školami a středními školami a s dalšími subjekty s pozitivními a podnětnými kroky ve výuce, výchově a životnímu stylu.

 

3.   Podpora vzdělávání a osvěty rodičů v oblasti waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, mimoškolního vzdělávání a zájmové činnosti ve spolupráci se školou.

4.   Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení.

Naše školní jídelna vaří dobře – paní kuchařky používají kvalitní suroviny, většině dětem chutná, v online systému mohou vybírat denně ze dvou jídel, navíc i svačinky. Jsme však součástí dotačního programu, kdy je třeba dodržovat pravidla spotřebního koše. Jaká jídla, jaké konkrétní recepty, jaké zjednodušení můžeme nově přinést do dětských jídelníčků? O to se aktuálně snaží pracovní skupina několika maminek – postupné změny snad budou brzy přicházet.

Aktuality

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Ve středu 15.11.2023 proběhne od 16:30 hod. koncert a valná hromada. 

Všichni jsou srdečně zváni.

ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR MUZIKÚRA

Každé úterý od 18,00-19,30 je pro všechny zájemce otevřen pěvecký sbor Muzikúra pod vedením Soni Vidličkové, kontakt Adéla Horáková – 775 145 050.

ZDRAVĚJŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Naše školní jídelna vaří dobře – paní kuchařky používají kvalitní suroviny, většině dětem chutná, v online systému mohou vybírat denně ze dvou jídel, navíc i svačinky. Jsme však součástí dotačního programu, kdy je třeba dodržovat pravidla spotřebního koše. Jaká jídla, jaké konkrétní recepty, jaké zjednodušení můžeme nově přinést do dětských jídelníčků? O to se aktuálně snaží pracovní skupina několika maminek – postupné změny snad budou brzy přicházet.

CO SE NÁM MINULÝ ŠKOLNÍ ROK POVEDLO

Že naše pravidelné měsíční setkávání se zástupci jednotlivých tříd není jen o sdílení a diskutování, ale také o práci, aktivitě a snaze věci měnit k lepšímu, shrnuli jsme několik hlavních bodů, co se nám za celý minulý rok povedlo, a na jaké akce jsme použili členské příspěvky.

Podrobnosti zde.

Orgány spolku

a) Nejvyšším orgánem spolku je dle aktuálně platných stanov Valná hromada členů (dle nové legislativy: členská schůze)

b) Statutárním zástupcem spolku je předseda. Na základě hlasování valné hromady (členské schůze) je od 18.10.2021 předsedkyní spolku Pavlína Zadorožná.

Správní rada, se zástupci tříd na tento školní rok 2023-2024:

MŠ – Veronika Horáková

1. třída – Dana Purová

2. třída – Zuzana Krulová

3. třída – Šárka Gajdošová

4. třída – Věra Žáková

5. třída – Vendula Konvičková

6. třída – Pavlína Zadorožná

7. třída – Zuzana Novotná

8. třída – nový zástupce

9. třída – Petr Jurník

 


c) Revizní komise
Revizní komise – předseda Luděk Jašíček
Revizní komise – člen Ondřej Chotěnovský
Revizní komise – člen Dana Purová


d) Disciplinární komise

Disciplinární komise – předseda Radka Váňová
Disciplinární komise – člen Šárka Vachutková
Disciplinární komise – člen Aleksandra Husičková

Platba členských příspěvků

Spolek Waldorfská iniciativa je nezávislým dobrovolným sdružením občanů (rodičů) s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku při Waldorfské základní škole a mateřské škole Olomouc. Naším smyslem je podpora školy a vzdělávání, vzájemná komunikace a sdílení zkušeností. Zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou členy správní rady, se pravidelně setkávají s vedením školy za účelem projednání aktuálního dění ve škole a obousměrného předávání informací a podnětů.

Roční členský příspěvek činí 200,- Kč na jednoho člena a je třeba jej uhradit na bankovní účet spolku č. 2900325854/2010 (při platbě prosím do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno a třídu, do které vaše dítě nebo jedno z vašich dětí aktuální školní rok chodí). Na začátku každého školního roku jsou všichni stávající členové vyzváni k uhrazení ročního příspěvku.

Členské příspěvky WI využívá na podporu sociálně slabších žáků, aby se mohli účastnit mimoškolních akcí, jako např. lyžařský kurz či škola v přírodě. Dále WI sama pořádá nebo spolupracuje se školou na pořádání aktuálních přednášek na zajímavá témata pro rodiče, přispívá na zakoupení vybavení do školní družiny.

Kontakt

Waldorfská iniciativa, z.s. Tomkova 420 / 48, Olomouc 77 900 Předsedkyně spolku: Pavlína Zadorožná Email: zadorozna@waldorfolomouc.cz Správní rada spolku: Email: spravnirada@waldorfolomouc.cz
Close Menu