O nás

Jsme nezávislé dobrovolné sdružení rodičů.
Spolupracujeme, komunikujeme, nasloucháme, tvoříme.
V zájmu našich dětí jednáme se školou tak, aby vzájemné působení obou stran bylo harmonické.

Waldorfská iniciativa

je dobrovolným sdružením občanů s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku fungující od roku 2012. více


Cílem činnosti Waldorfské iniciativy je:

1.  Podpora Waldorfské Základní a mateřské školy Olomouc, Waldorfské střední školy Olomouc a ZUŠ Fantazie, včetně, mimo jiné, spoluorganizování školních slavností, dnů otevřených dveří, propagačních akcí a dalších akcí organizovaných ve spolupráci se školou a v úzké spolupráci se zřizovatelem, vedením a kolegiem.

 

2.  Spolupráce s jinými waldorfskými mateřskými centry, mateřskými a základními školami a středními školami a s dalšími subjekty s pozitivními a podnětnými kroky ve výuce, výchově a životnímu stylu.

 

3.   Podpora vzdělávání a osvěty rodičů v oblasti waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, mimoškolního vzdělávání a zájmové činnosti ve spolupráci se školou.

4.   Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení.

Aktuality

Laskavý Anděl pro Waldorfskou školu od Tomáše Kubíčka

WIO oslovila olomouckého umělce, keramika Tomáše Kubíčka, který věnoval k slavnostnímu otevření naší nové školy sochu Anděla.

S radostí a velkými díky dar převzaly (zleva) Kateřina Dvorská, Monika Machytková a Šárka Štveráková.

Cestujeme do nové školy – se spolužáky a bez auta​

Připravili jsme tipy pro rodiče a děti jak cestovat v ranní špičku do školy bez nutnosti použít auto – zde. Jako skvělý dopravní prostředek se nabízí VLAK, kterým jsme za pár minut bezpečně hned u školy. Příjemné je i společné cestování se spolužáky.

Proč se stát členem WIO, co děláme?

Začínají jednání s městem Olomouc o zřízení dopravního přechodu pro bezpečí našich dětí na ulici Tomkova.  Tím, že se stanete členy nebo prodloužíte své členství ve WIO, přispějete k rozšíření

členské základny a o to silnějšímu hlasu při jednání nejen s úřady. Více informací najdete zde nebo u svého zástupce třídy.

WIO fond solidarity

Děkujeme všem rodičům, kteří v rámci květnové „Darovací výzvy – Jsme si oporou“ podpořili svým finančním darem rodiny zahrnuté do „Sociálního programu školy“. Vybraná částka byla darována Waldorfské škole na doplacení školného dětem z rodin v ekonomické nouzi. Naplnili jsme svou podstatou citát Františka z Assisi: „Dávat znamená dostávat“.

OBRAZ "PŘÁNÍ PRO WALDORF"

Cesta k realizaci byla dlouhá, trvala několik měsíců, ujistila nás však o svém důležitém smyslu – vznikl obraz věnovaný nové budově školy. Při prvotním nákresu jsme stále diskutovaly o hlavních pilířích waldorfské pedagogiky, za velké podpory Báry Protivánkové. Obraz vyjadřuje waldorfskou vizi a zároveň také ducha naší nové budovy, představuje školu jakožto bytost. Nechť tento obraz posílí záměr našeho nového harmonického prostoru, kam se všichni moc těšíme. Na obrazu se podílely: Veronika Nezvalová, Veronika Ptáčková, Šárka Gajdošová, Pavlína Zadorožná.

Orgány spolku

a) Nejvyšším orgánem spolku je dle aktuálně platných stanov Valná hromada členů (dle nové legislativy: členská schůze)

b) Statutárním zástupcem spolku je předseda. Na základě hlasování valné hromady (členské schůze) je od 18.10.2021 předsedkyní spolku Pavlína Zadorožná.

 

Správní rada, zástupci jednotlivých tříd (výkonný orgán spolku), členové:

Předseda spolku, statutární zástupce Pavlína Zadorožná

Místopředseda spolku Petr Jurník

 

1. třída Šárka Gajdošová

2. třída Veronika Ptáčková

3. třída Vendula Konvičková

4. třída Pavlína Zadorožná

5. třída Zuzana Novotná

6. třída Pavel Dvorský

7. třída Petr Jurník

8. třída Adéla Horáková

9. třída Blanka Procházková

Za SŠ, lyceum Lenka Vaněčková

Za MŠ Marie Menzelová


c) Revizní komise
Revizní komise – předseda Luděk Jašíček
Revizní komise – člen Ondřej Chotěnovský
Revizní komise – člen Dana Purová


d) Disciplinární komise

Disciplinární komise – předseda Marek Řiháček

Disciplinární komise – člen Radka Váňová
Disciplinární komise – člen Aleksandra Husičková

Platba členských příspěvků

Spolek Waldorfská iniciativa je nezávislým dobrovolným sdružením občanů (rodičů) s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku při Waldorfské základní škole a mateřské škole Olomouc. Naším smyslem je podpora školy a vzdělávání, vzájemná komunikace a sdílení zkušeností. Zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou členy správní rady, se pravidelně setkávají s vedením školy za účelem projednání aktuálního dění ve škole a obousměrného předávání informací a podnětů.

Roční členský příspěvek činí 150,- Kč na jednoho člena a je třeba jej uhradit na bankovní účet spolku č. 2900325854/2010 (při platbě prosím do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno a třídu, do které vaše dítě nebo jedno z vašich dětí aktuální školní rok chodí). Na začátku každého školního roku jsou všichni stávající členové vyzváni k uhrazení ročního příspěvku.


Členské příspěvky WI využívá na podporu sociálně slabších žáků, aby se mohli účastnit mimoškolních akcí, jako např. lyžařský kurz či škola v přírodě. Dále WI sama pořádá nebo spolupracuje se školou na pořádání aktuálních přednášek na zajímavá témata pro rodiče, přispívá na zakoupení vybavení do školní družiny.

Kontakt

Předseda spolku:

Mgr. Martin Pospíšil

Email: spravnirada@waldorfolomouc.cz

Správní rada spolku:

Email: spravnirada@waldorfolomouc.cz

Close Menu